Till navigering

Nyheter på webben

Inera på spaning i USA

[2017-03-02]

HIMSS-konferensen i USA är världens största e-hälsokonferens och lockar cirka 40 000 deltagare och medverkande. I år hölls konferensen i Orlando. Inera var på plats för att nätverka och omvärldsspana.

Johan Assarsson, Ineras vd och Sofie Zetterström, vice vd, var båda på plats och överens om att resan var givande på många sätt. Det fanns tre stora områden som man bevakade i år och det var benchmarking inom e-hälsa, interoperabilitet och stora journalssystem.

Johan Assarsson, vd

- Det var spännande och gav många insikter att samtala med de större leverantörerna av journalsystem som var på plats. De är stora, moderna system som också har mycket fokus på patienttjänster såsom möjligheten att läsa labbsvar, boka tid med mera. Det gör att vi behöver tänka till kring hur vi ska utveckla våra egna erbjudanden och vad vi ska vara bra på i framtiden, säger Johan Assarsson.

Inera deltog vid rundabordssamtal med the White House office of the national coordinator (ONC) i samband med konferensen. Man pratade framförallt om hur patienten kan bli en medaktör. Hur man enkelt och säkert ska kunna ge stöd för att göra det möjligt för patienten att vårdas i hemmet. Inera lyfte bland annat frågor kring ”hemmonitoreringssystem” och standardisering kring det.

ONC verkar inte ha någon tydlig plan för hur standardisering kring sådana system bör se ut och höll med om att det en viktigt fråga att driva gemensamt. Inera har tillsammans med andra europeiska länder riktat frågan till EU för att gemensamt ta fram standarder för hemmonitoreringssystem. Det vore utmärkt om även USA kunde delta i det arbetet.

- Något som var särskilt intressant var användningen av artificiell intelligens och avancerade analyssystem som kan användas för diagnostik och beslutsstöd. Detta är en verklig innovation för vården, säger Johan Assarsson.

Sofie Zetterström, vice vd Fotograf Cecilia Pihl

- Vi var också på studiebesök på ett barnsjukhus. Där använder man digitalisering för att skapa trygghet och självhjälp för barn med svåra diagnoser. Bland annat hade varje barn en egen ipad där de kunde leka och hålla koll på vilken läkare som var på väg men även välja färg på ljuset i rummet. Ett enkelt men effektivt bidrag till att ge barnen möjlighet att påverka sin miljö, berättar Sofie Zetterström.

- Sverige är såklart i sammanhanget ett litet land, men vi har ändå kommit långt vad gäller framförallt invånarnas delaktighet och möjligheter till att använda digitaliseringen. Vi har även ett försprång genom att vi jobbar på nationell basis, avslutar Sofie Zetterström.

Nyheter på webben

Nationell patientöversikt får höga betyg i nyckelfrågor

Ny undersökning ger höga betyg åt patientöversikten. Användarna tycker att tjänsten är viktig, säker och pålitlig.

Pressmeddelande: Kommunerna erbjuds bli delägare i Inera

Nu erbjuds samtliga kommuner i Sverige att bli delägare i Inera AB. Därmed kan de enklare använda Ineras tjänster och dra nytta av bolagets erfarenheter från e-hälsoområdet.

Ämnesexperter sökes - för att delta i fokusmöte

Vi söker med ljus och lykta ett antal ämnesexperter inom psykiatri och onkologi, som kan delta på fokusmöte. Syftet är att vi behöver hjälp att ta fram ett nationellt gemensamt sätt att beskriva utbudet av vårdtjänster...

Pressmeddelande: 1 miljon användare av e-tjänsten Journalen

Nu har 1 miljon personer loggat in i Ineras e-tjänst Journalen och läst sin journal.

Vi har backat tillbaka driftsättningen av Pascal 2.0

Pascal 2.0 driftsattes söndagen den 5 februari. Efter driftsättningen har det tyvärr dykt upp en del tekniska problem. På grund av detta har Pascal backat tillbaka till version 1.6.