Till navigering

Nyheter på webben

2017-03-20 | Nationell patientöversikt får höga betyg i nyckelfrågor

Ny undersökning ger höga betyg åt patientöversikten. Användarna tycker att tjänsten är viktig, säker och pålitlig.

2017-03-16 | Pressmeddelande: Kommunerna erbjuds bli delägare i Inera

Nu erbjuds samtliga kommuner i Sverige att bli delägare i Inera AB. Därmed kan de enklare använda Ineras tjänster och dra nytta av bolagets erfarenheter från e-hälsoområdet.

2017-03-07 | Ämnesexperter sökes - för att delta i fokusmöte

Vi söker med ljus och lykta ett antal ämnesexperter inom psykiatri och onkologi, som kan delta på fokusmöte. Syftet är att vi behöver hjälp att ta fram ett nationellt gemensamt sätt att beskriva utbudet av vårdtjänster...

2017-03-02 | Inera på spaning i USA

HIMSS-konferensen i USA är världens största e-hälsokonferens och lockar cirka 40 000 deltagare och medverkande. I år hölls konferensen i Orlando. Inera var på plats för att nätverka och omvärldsspana.

2017-02-07 | Pressmeddelande: 1 miljon användare av e-tjänsten Journalen

Nu har 1 miljon personer loggat in i Ineras e-tjänst Journalen och läst sin journal.

2017-02-07 | Vi har backat tillbaka driftsättningen av Pascal 2.0

Pascal 2.0 driftsattes söndagen den 5 februari. Efter driftsättningen har det tyvärr dykt upp en del tekniska problem. På grund av detta har Pascal backat tillbaka till version 1.6.

2017-02-03 | Medicinska bibliotekskonferensen 24-25 april 2017

Program och inbjudan.

2017-02-02 | Driftsättning av ny sökfunktion i NPÖ

NPÖ tillmötesgår användarnas önskemål och driftsätter en ny och bättre sökfunktion.

2017-01-24 | Danmark fortsätter att inspirera

Inera ordnade den 11-12 januari ett studiebesök till Danmark med fokus på e-hälsa och digitalisering och det var för första gången en så stor grupp från Sverige deltog.

2017-01-23 | 1177 Vårdguiden på telefon har mycket nöjda användare

Tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon får betyget ”mycket nöjd” av de som använder tjänsten, visar en ny undersökning baserad på nära 6 000 telefonintervjuer.

2017-01-16 | Stockholms läns landsting är igång med Journalen

Den 31 oktober 2016 testinfördes e-tjänsten Journalen vid fyra vårdcentraler i Stockholms läns landsting. Under december och januari är breddinförandet i full gång och har varit framgångsrikt.

2016-12-22 | På gång inom TK-gruppen hösten/vintern 2016

Här kan du läsa den senaste lägesrapporten om vad som pågår just nu...

2016-12-21 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete.

2016-12-21 | Upphandling klar av leverantör för E-identitet för offentlig sektor

Nu är upphandlingen klar av det nya administrationsverktyget som ska ersätta SITHS Admin framöver. Det blir...

2016-12-20 | Inera får ett fortsatt förtroende att effektivisera sjukskrivningsprocessen

Projektet Intygstjänster har fått uppdraget att möjliggöra ett utökat elektroniskt utbyte av information i regeringens och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nya överenskommelse.

2016-12-08 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete.

2016-12-08 | Jönköping visar psykiatrianteckningar i Journalen

Nu öppnas Journalen för psykiatrins patienter i Region Jönköpings län. Tidigare har Skåne, Kalmar, Värmland och Kronoberg gett den möjligheten.

2016-12-07 | Digitalisering i fokus på DigiGov

Bra samtal med medverkande när Inera var på plats under konferensen DigiGov i Kistamässan.

2016-12-06 | Vårdhandboken en favorit på VFU-dagarna

Den 25-26 oktober deltog Vårdhandboken som utställare på VFU-dagarna. På mässan var intresset för Vårdhandboken stort.

2016-12-06 | Användarundersökning för Nationell patientöversikt

Användningen av Nationell patientöversikt, NPÖ, har ökat under 2016. Med anledning av det ökade intresset och de många nya användarna av tjänsten genomförs en användarundersökning för NPÖ under december.

2016-12-05 | Nordic Medtest etableras som aktiebolag med Inera som ägare

Den 1 januari går Nordic Medtest över från att vara en enhet i Landstinget i Värmland till att bli ett aktiebolag med Inera AB som ägare.

2016-11-18 | Upphandling Video- och distansmöte

Upphandlingen avser att ta fram en lösning för tjänsten Video- och distansmöte. Sista anbudsdag är den 10 januari 2017.

2016-11-18 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.

2016-11-07 | Förändring i rutin för ärendesupport

Support hanterar endast akuta ärenden 22.00-07.00

2016-11-03 | DOME-konsortiets forskare bjuder in till expert workshop

DOME-konsortiets forskare har tillsammans med den norska motsvarigheten byggt en ”expert-workshop” för Journalen (och motsvarande eHälsotjänster) den 14 november i Oslo.

2016-11-02 | Mer information i Journalen från Västra Götalandsregionen

Sedan 1 november kan invånare se journalinformation från Västra Götalandsregionens alla offentligt drivna vårdcentraler.

2016-10-27 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.

2016-10-27 | Videomöte i Stöd och behandling

Alla vårdgivare kan via tjänsten Stöd och behandling erbjuda internetbaserad behandling på ett säkert sätt. Via tjänsten ska även vårdpersonal och invånare ha möjligheten att använda videomöten som en del i behandlingen.

2016-10-26 | Journalen öppnas för psykiatrins patienter i Värmland och Kalmar

Nu har både Värmland och Kalmar beslutat att visa information från psykatrin i e-tjänsten Journalen. Tidigare har bara Kronoberg och Skåne gjort det.

2016-10-25 | Region Gävleborg ansluter till Journalen

Från och med 1 november ansluter Region Gävleborg till e-tjänsten Journalen. Då är bara Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Stockholm och Gotland som är kvar. Samtliga planerar att ansluta sig innan årets slut.

2016-10-20 | Inera på Barnhälsovårdsdagarna i Visby

Rikshandboken var i Visby för att delta i Barnhälsovårdsdagarna och kick-starta det nya uppdraget att ta Rikshandboken i barnhälsovård in i framtiden.

2016-10-17 | Nationella e-hälsodagen 9 november

Inera deltar i år som en av flera samarbetspartner till E-hälsomyndigheten som arrangerar den Nationella e-hälsodagen. Läs mer om programmet och anmäl dig!

2016-10-17 | Uppsala och Värmland först med elektroniska remisser

För första gången har två landsting i Sverige börjat skicka elektroniska remisser (via nationella tjänsteplattformen) mellan varandra i stället för att skicka brev eller fax.

2016-10-07 | Företagsförvärv stärker digital utveckling

Inera AB kommer att bli ett företag inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Därmed stärks förutsättningarna för en ökad digitalisering i offentlig sektor.

2016-10-07 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete.

2016-09-28 | Mer information i Journalen från Region Halland

För att invånarna ska få mer nytta av e-tjänsten Journalen är det viktigt att visa så mycket information som möjligt. I Halland är det nu möjligt för invånarna att läsa mer journalinformation i e-tjänsten Journalen.

2016-09-22 | Pressmeddelande: Tydlig målbild för e-tjänsten Journalen

Ineras styrelse fattade den 22 september beslut om ett nytt ramverk för e-tjänsten Journalen, som alla landsting och regioner ska kunna ställa sig bakom. Det nya ramverket har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

2016-09-19 | Frågor och svar om Fullmakt för kortavrop

Just nu är det många som ringer Ineras Kundservice om utskicket vi gjort kring insamling av fullmakt för kortavrop. Därför har vi publicerat de vanligaste frågorna och svaren under SITHS webbsidor...

2016-09-09 | Pressmeddelande: Missvisande om journalen via nätet

E-tjänsten Journalen är en säker tjänst, som dessutom innehåller funktionalitet för att skydda våldsutsatta personer. Det är viktigt att den diskussion som förs kring tjänsten bygger på saklig grund.

2016-09-08 | Pressmeddelande: Inera och Försäkringskassan samverkar kring ny identifieringstjänst

Den nya tjänsten ska heta "E-identitet för offentlig sektor". Planen är att den nya tjänsten kan vara på plats i slutet av 2017.

2016-08-24 | Pressmeddelande: Felaktig inställning åtgärdad i Journalen

Under en period i sommar har e-tjänsten Journalen varit åtkomlig för åldersgruppen 13 -17 år, vilket den inte ska vara enligt vad landsting och regioner har kommit överens om. Så snart det upptäcktes åtgärdades felet.

2016-07-07 | Öppen remiss – Underlag för tjänsten Video- och distansmöte

Inera planerar att göra en upphandling för tjänsten Video- och distansmöte under tidig höst. Därför lägger vi nu ut kravunderlaget på öppen remiss.

2016-07-05 | Lita på personalen - Från röda till svarta siffror med e-hälsa

Ineras sista seminarium ”Från röda till svarta siffror med e-hälsa”, hade en viktig uppmaning nämligen att vägen till innovation inom vården är att ha ett positivt ledarskap.

2016-07-05 | Vrid om den svenska sjukvården – Effektivare vård – e-hälsa

Ineras näst sista seminarium handlade om Effektivare vård - e-hälsa och hölls av Göran Stiernstedt, regeringens utredare. Hans råd till regeringen är att det behövs ett tydligare ledarskap från staten och ansvar från huvudmännen.

2016-07-05 | Framtidens hälso- och sjukvård med patienten i teamet

Seminarium nummer sex handlar om hur vården utvecklas av en delaktig patient. Vilka är utmaningarna och hur bedriver vi hälso- och sjukvård om fem–tio år?

2016-07-05 | E-hälsa mer tillgängligt genom nytt informationsnav

Ineras femte seminarium i Almedalen handlar om de tekniska möjligheterna att enklare utveckla vårdens och omsorgens verksamheter. På detta seminarium får vi veta vad som redan är gjort och vad som är möjligt att göra.

2016-07-05 | Hur kan välfärdsteknik utveckla vård- och omsorg?

Seminarium nummer fyra borrar lite djupare ner i teknikens möjligheter att skapa trygghet och en enklare vardag för patienter och vård- och omsorgspersonal.

2016-07-05 | Så kan vi stötta unga nyanlända - hur går kärlek till i Europa?

Ineras tredje seminarie i Almedalen handlar om hur vi kan stötta unga nyanlända kring frågor om kropp, sexualitet, jämställdhet och hälsa. Ett uppdrag som UMO fick från regeringen i april i år.

2016-07-05 | Framtidens vårdinformation

Ineras andra seminarium i Almedalen. Investeringar och förväntningar är stora på framtidens vårdinformation. Hur kommer man att säkerställa att det blir bättre nytta för individ och vårdpersonal?

2016-07-05 | Politisk ambition att vara världsledande inom e-hälsa

Politisk ambition att vara världsledande inom e-hälsa, var första seminariet som fick öppna upp Ineras heldag om e-hälsa i Almedalen. Lokalen var fullsatt..

2016-07-04 | Årets användarundersökning i Pascal ger godkänt betyg

Pascals användarundersökning genomfördes under maj månad med 2 859 deltagare och betyget är över förväntan.

2016-07-04 | 1177 Vårdguiden på telefon i Sveriges Radio

Den 28 juni sändes ett reportage i P1 från 1177 Vårdguiden på telefon, inspelat i Region Jämtland Härjedalen.

2016-06-30 | Pressmeddelande: Patienterna är nöjda men vården tvekar

E-tjänsten Journalen är här för att stanna. Inera har tagit fram en forskningsrapport som visar att patienterna är positiva och ser det som sin rättighet att kunna nå journalen via nätet.

2016-06-23 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.

2016-06-22 | Pascal-supporten i Ineras regi

En del i Ineras kundfokuserade arbete består i att hämta hem all support kring våra tjänster till Ineras Kundservice. Pascal, en komplex tjänst som ska fungera hela dygnet, är en av tjänsterna som sedan en tid har sin support via Inera.

2016-06-21 | Pressmeddelande: Internationellt uppmärksammad Rikshandbok

Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se) används i hög grad för att få kunskap bekräftad, för att söka ny kunskap och metodhandledning. Det visar Johanna Tells studier om Rikshandboken som har fått internationell uppmärksamhet.

2016-06-17 | Ny upphandling av IT-Konsulttjänster

Inera deltar just nu i en upphandling tillsammans med Stockholms läns landsting (SLL), med flera. Upphandlingen gäller två områden; Uppdragskonsulttjänster IT och Resurskonsulttjänster IT...

2016-06-14 | Ombudsfunktion i e-tjänsten Journalen laglig

Kammarrätten i Stockholm ger Uppsala läns landsting rätt och ombudsfunktionen i e-tjänsten Journalen får vara kvar.

2016-06-10 | Var med och lyft e-hälsofrågorna med oss!

Programmet är klart för Ineras heldag den 5 juli i Almedalen.

2016-06-09 | European eHealth Leadership Award till ledamot i Ineras styrelse

Daniel Forslund får priset för sina insatser för att förnya vården med hjälp av modern teknik.

2016-06-08 | Norrbotten och Dalarna ansluter till Journalen

Under denna vecka ansluter Norrbotten läns landsting och Landstinget Dalarna till Journalen.

2016-06-02 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete.

2016-06-01 | Samtalsrekord för 1177 Vårdguiden på telefon

I mars i år nådde antalet inkomna samtal till landets sjukvårdsrådgivningar sin högsta månadsnivå någonsin, 539 347.

2016-06-01 | Tio år med 1177 Vårdguiden på telefon

För tio år sedan, 1 juni 2006, lanserades det gemensamma kortnumret 1177 till Sveriges sjukvårdsrådgivningar.

2016-05-26 | Värmland och Västra Götalandsregionen ansluter till Journalen

Turen har kommit till Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen att ge sina invånare möjlighet att läsa journalinformationen från hälso- och sjukvården via nätet.

2016-05-25 | Upphandling klar - ny leverantör av Sjunet

Efter en långdragen process med många överklaganden, är nu äntligen upphandlingen av ny leverantör för Sjunet klar. Vår nya leverantör är IP-Only, som är en av nordens främsta leverantörer av fibernät, och...

2016-05-13 | Förändringsstopp i Ineras tjänster 10 juni – 15 augusti

Syftet med ändringsstoppet är att inga förändringar ska ske för de nationella produktionsmiljöerna under semesterperioden...

2016-05-12 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete

2016-05-11 | Nytt regelverk för journalen via nätet

En ny målbild och gemensamma principer för patienters åtkomst till sin egen journal har diskuterats vid landstingsledningsseminariet den 3 maj, och företrädarna för huvudmännen ställde sig då bakom materialet. Nästa steg blir beslut i Ineras styrelse.

2016-05-11 | Prenumerera på journalinformation

Inera driver ett projekt med uppdraget att göra det möjligt att via 1177 Vårdguidens e-tjänster prenumerera på journalinformation till eHälsomyndighetens hälsokonto Hälsa för mig.

2016-05-11 | På gång i projektet intygstjänster

Inera står bakom utvecklingen av flera intygstjänster som nu är i drift och används av merparten av Sveriges landsting. Jonas Dahl, tjänsteansvarig för Intygstjänster berättar vad som händer under året.

2016-05-11 | Gemensamma standarder för videomöten via 1177 Vårdguiden

Sedan en tid tillbaka undersöker SLL, tillsammans med VLL, möjligheterna att erbjuda videomöten via 1177 Vårdguiden. Med anledning av detta arbetar förvaltningsgruppen för Video- och distansmöte med att säkerställa att...

2016-05-09 | Danmark inspirerar

De danska insatserna inom e-hälsoområdet ligger långt före övriga världen. Nyckeln är ledning och styrning, och en tydlig finansieringsmodell. Det kan konstateras efter ett svenskt delegationsbesök i Köpenhamn.

2016-04-28 | Forska!Sverige utmärkelse till Ineras styrelseordförande

Anders Henriksson får utmärkelsen för sitt beundransvärda arbete för en kunskapsstyrd vård - där medicinsk forskning utgör en självklar och central del.

2016-04-26 | På gång inom TK-gruppen

Läs den senaste lägesrapporten om vad som är på gång inom TK-gruppen (arbetsgruppen för tjänstekontraktsutveckling inom Ineras avdelning Arkitektur & Regelverk). Där pågår som vanligt en hel del intressant arbete...

2016-04-21 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete

2016-04-21 | Pressmeddelande Örebro och Västerbotten inför e-tjänsten Journalen

Nu har ytterligare två landsting anslutit till e-tjänsten Journalen. Först ut var Region Örebro län och kort därefter anslöt Västerbottens läns landsting.

2016-04-20 | UMO tar fram information till unga nyanlända

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida en digital plattform med kunskap om hälsa, jämställdhet och sex för unga nyanlända. Uppdraget ska genomföras i samverkan med UMO.se.

2016-04-20 | 1177 Vårdguiden på Skolsköterskekongressen

Skolsköterskor är en viktig målgrupp för att sprida Våga berätta – ett tema om psykisk hälsa riktat direkt till barn på 1177.se. Därför deltog 1177 Vårdguiden på Skolsköterskekongressen i Älvsjö 14-15 april.

2016-04-18 | Örebro och Västerbotten nu igång med Journalen

Nu har ytterligare två landsting anslutit till e-tjänsten Journalen, Region Örebro län och Västerbottens läns landsting

2016-04-07 | Ännu en spännande dag på Vitalis-konferensen

Onsdagen var den dag som samlade flest deltagare till e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg. I Ineras monter pågick diskussioner, nätverkande och seminarier under hela dagen.

2016-04-07 | eKlient har fått en ny webbplats

eKlient i samverkan har tagit fram en ny publik webbplats med mer information om verktyg och lösningar för hantering av klientplattformar, applikationer och automatisering...

2016-04-06 | Fullt pådrag i Ineras monter på Vitalis

E-hälsokonferensen Vitalis pågår för fullt på Svenska Mässan i Göteborg. Idag blir en av höjdpunkterna ett samtal kring den framtida e-hälsoutvecklingen. Vid seminariet deltar bland andra Ineras vd Johan Assarsson.

2016-04-01 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete.

2016-03-31 | Pressmeddelande: E-tjänsten Journalen nu i Blekinge och Sörmland

Landstingen i Blekinge och Sörmland har anslutit sig till e-tjänsten Journalen. Därmed ingår de nu i den skara av landsting och regioner som använder sig av tjänsten.

2016-03-30 | Visa mycket och ha få regler

I januari blev det möjligt för invånare i Kronoberg att läsa sin journal via nätet. Införandet av tjänsten Journalen har gått bra, även om en del regler varit svåra för vårdpersonalen att förstå, säger Magdalena Hellerstedt, projektledare.

2016-03-24 | Enhetliga regler ökar förtroendet

Patienten vill läsa sin journal på nätet, men vårdpersonalen är orolig för vad patienten ska få läsa. Det har bland annat lett till att reglerna för vilken information patienten får läsa och när, skiljer sig mellan landstingen.

2016-03-24 | Visa allt och låt patienten bestämma

I över två år har Landstinget i Uppsala län erbjudit sina patienter att läsa journalen på nätet. Mats Holmberg, Uppsalas landstingsjurist, uppmanar andra landsting, börja inte från början.

2016-03-24 | Ris och ros till Inera i ny kundundersökning

Informationen från Inera är bra och samarbetet med kunderna fungerar för det mesta väl, men engagemanget i att lösa kundens problem är fortfarande för lågt. Det framgår av en ny kundundersökning som Inera har genomfört.

2016-03-22 | Journalen - Blekinge och Sörmland anslutna

Nu har Landstinget Blekinge och Landstinget Sörmland anslutit sig till Journalen.

2016-03-18 | Lyckad och välbesökt konferens

Många medverkande under dagen och massor av samlad kunskap i arbetet med att ta fram ett nationellt regelverk som kan användas i hela Sverige. Dokumentation från dagen finns nu att läsa.

2016-03-15 | Pressmeddelande: Inera är redan på bollen!

Regeringen och SKL har enats om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre använda digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar. Ineras uppdrag är en av grundstenarna för att nå dit.

2016-03-10 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.

2016-03-02 | Inera på spaning i USA

HIMSS-konferensen i USA är världens största e-hälsokonferens. Inera är på plats för att nätverka och omvärldsspana. Föredrag för den belgiska delegationen och rundabordsamtal med Michael Dell är några av mötena.

2016-03-01 | Nytt användargränssnitt i Easy 3.0

Den 2-4 mars uppdateras granskningsverktyget Easy med modernare gränssnitt och förbättrad funktionalitet. Detta sker i två etapper...

2016-02-29 | Inera kopplar ihop vårdsverige

Nu är trycket stort i Sverige för att ansluta nya vårdsystem till den nya teknik som Inera utvecklat. Tekniken gör det enkelt och säkert att dela information över vårdgivargränser.

2016-02-18 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regioners gemensamma e-hälsoarbete.

2016-02-08 | Säkerhetstjänster har återinfört ökad tolerans mot webbläsare

Måndagen den 8/2 klockan 08.00 återinfördes korrigeringen (patch releasen) för att stödja kompatibilitetsläge i Internet Explorer, eftersom berörda landsting nu är klara med sina eKlient uppgraderingar...

2016-02-03 | Användarna bidrar till förbättringar i Pascal

Inera visar Pascal på Mellansvenskt Läkemedelsforum i Västerås 3-4 februari. Under dagarna i Västerås hoppas vi att användarna tar sig tid att berätta för oss om vad som behöver bli bättre i Pascal.

2016-01-28 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.

2016-01-28 | Inera anställer vd med bred kompetens

Inera har anställt Johan Assarsson att fortsätta som vd för bolaget. Han är ett känt ansikte hos Inera då han sedan tidigare har varit styrelseordförande och tf vd för bolaget. Han har lång erfarenhet och stor kunskap i frågor kring e-hälsa.

2016-01-22 | Säkerhetstjänster återgår till tidigare release 25/1

På måndag den 25/1 klockan 08.00 kommer vi att återgå till tidigare release av nationella Säkerhetstjänster. Vi kommer alltså att ta bort releasen som släpptes i produktion den 20/1, där vi anpassade Säkerhetstjänster mot eKlient...

2016-01-20 | Har du önskemål om statistik kring Tjänsteplattformen?

Vi undersöker just nu möjligheterna för hur vi på ett effektivare sätt kan visa upp statistik kring anslutning och användning av Tjänsteplattformen. Därför vill vi veta vilken statistik du är intresserad av...

2015-12-21 | Tack alla för ett fint samarbete under 2015!

Tillsammans har vi under året tagit många viktiga steg för att nå ännu lite längre med det nationella e-hälsoarbetet.

2015-12-21 | Kommunikation, språk och tal

I Rikshandboken i barnhälsovård finns information om typisk språkutveckling hos barn mellan 0-5 år. Vad föräldrar kan göra för att stimulera barnets språk- och talutveckling.

2015-12-17 | Aktuellt från Inera

Samlad information om landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.

2015-12-16 | Kommunernas pris och avtal

Pascal och Nationell patientöversikt har hög användning och ger stor nytta hos kommunerna, men fram till nu är det landstingen och regionerna som bekostat tjänsterna. Från och med 2016 införs Ineras nya prismodell och då ska även kommunerna betala.

2015-12-10 | Nationell patientöversikt i ny modern version

Tisdagen den 8 december genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern teknik och det finns därför goda möjligheter till en fortsatt utveckling av innehåll och funktionalitet.

2015-12-07 | Framgångsfaktorer för Infektionsverktyget

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen gett ut skriften "Vägledning för att förebygga". Vägledningen bygger på ett 30-tal intervjuer som visar att Infektionsverktyget är en guldgruva.

2015-12-07 | Nu kan alla hålla koll på hur sjuka vi är

Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter. Nu öppnas en publik del av tjänsten.

2015-11-27 | Aktuell från Inera

Samlad information om landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete

2015-11-25 | Nyheter i Pascal ger en bättre tjänst

I helgen har Inera gjort en stor uppdatering i Pascal. Nyheterna som infördes ger sammantaget en betydligt bättre tjänst.

2015-11-12 | RFI för nästa generations katalogtjänst

Vi behöver hjälp av branschkunniga personer med teknikval av den nya generationens katalogtjänst, som är en av svensk e-hälsas viktigaste informationssystem. Lämna ditt svar senast den 18 december...

2015-11-12 | Ny version av spärr- och loggadministration 14/11

Releasen av nationella Säkerhetstjänster den 14 november omfattar bland annat ett nytt administrationsgränssnitt för logg och spärr, anpassning till eKlient...

2015-11-11 | Uppskattad konferens om journalen via nätet

Konferensen om Journalen via nätet var mycket uppskattad och kommer enligt önskemål att följas upp med en ny konferens 15 mars 2016.

2015-10-23 | Nationell patientöversikt i ny version 8 december

När byte till en ny version av Nationell patientöversikt (NPÖ) sker den 8 december kommer mycket att vara sig likt för användarna, men det blir även några nyheter.

2015-10-19 | The Lancet, NEJM, Pediatrics och 1608 stycken till

Nu – åtkomst till medicinska tidskrifter även för privata med landstingsavtal.

2015-10-09 | Många användare i Örebro

Örebro var först med Nationell patientöversikt (NPÖ) redan år 2009. Från start var verksamheterna med i diskussionerna och påverkade innehållet och prioriteringar för vad NPÖ skulle innehålla.

2015-09-28 | Ineras tjänster öppnas för kommersiella företag

Inera tar nu nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra till innovation och utveckling. Ineras styrelse fattade beslutet i full enighet.

2015-09-18 | Inbjudan till kompetensforum arkitektur den 6 oktober

Huvudtemat i nästa kompetensforum för arkitektur blir producentanslutning till tjänstekontrakten för Journal- och läkemedel, med särskilt fokus på frågeställningar som rör migrering av befintliga...

2015-09-17 | SITHS Type 3 CA v1 ersätter SITHS Type 2

Från och med den 8 december 2015 går det inte längre att beställa funktionscertifikat som utfärdas från SITHS Type 2 CA v1. Din organisation ska istället använda SITHS Type 3 CA v1...

2015-09-15 | Avtal för Nationell patientöversikt behöver signeras snarast

Den 8 september skickade vi ut avtal för signering/undertecknande gällande Nationell patientöversikt. Vi vill uppmärksamma berörda på att det i utskicket fanns det med två avtal (via två länkar) och båda avtalen behöver signeras snarast...

2015-09-04 | Nytt från Nationell patientövesikt, NPÖ

Projektet som arbetar med att få ut en ny version av Nationell patientöversikt, (NPÖ2) på plats är försenat. Det innebär att användare får fortsätta arbeta i nuvarande NPÖ som kommer fungera fram till byte av applikation sker.

2015-09-01 | Dags att öka takten för byten av SITHS kort och certifikat!

Det är fortfarande många kort och certifikat som måste bytas innan den 28 november. Annars kommer användare inte kunna logga in med sitt SITHS-kort...

2015-08-31 | Utbildning i spärr- och loggadministration den 16 september

Den 16 september är det dags för nästa utbildning i spärr- och loggadministration. Anmäl dig senast den 1 september...

2015-08-21 | Nytt från Nationell patientöversikt

Inera har en förhöjd beredskap kring produktionssättningen av Nationell patientöversikt 2 (NPÖ 2) och rekommenderar att man även på lokal/regional nivå har extra bevakning.

2015-08-01 | Upp till 60 anslutningar i veckan till Tjänsteplattformen

Den senaste tiden har antalet anslutningar nästan fördubblats till Tjänsteplattformen.

2015-07-03 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

Under sommaren finns projektledare i tjänst på Inera som är ansvarig kontaktperson till vårdgivare i arbetet med anslutning inför Nationell patientöversikt 2.0. Vänd er till dessa vid konkreta frågor om anslutning, avvikelser, test och tidplaner.

2015-06-23 | Ineras tjänster följer eKlients livscykelplaner

Ineras vd har beslutat att Ineras nationella tjänster ska följa eKlients livscykelplaner (eKlient objekt 1). Beslutet underlättar integrationsarbetet mellan nationella och regionala/lokala tjänster.

2015-06-23 | Inera bjuder in till nationell konferens om journalen via nätet

Hur kan vi skapa nya arbetssätt i vården för att bäst dra nytta av den utveckling som pågår? Kan vi hitta sätt att arbeta mer enhetligt över landet? Det är ett par av de frågor vi kommer att diskutera vid konferensen den 5 november om journalen via nätet.

2015-06-18 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

Arbetet med att ansluta inför ny version av Nationell patientöversikt pågår över sommaren. Vårdgivare påminns om att färdigställa förstudie och skicka in blanketter för anslutning till testmiljö.

2015-06-12 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

Tidplanen för att få anslutningar på plats inför ny version av NPÖ till 15 september är snäv och på Inera kommer arbetet med NPÖ prioriteras under hela sommaren och bemanning finnas på plats.

2015-06-12 | Inför upphandlingen av Video och distansmötestjänst

För att den kommande upphandlingen av Video och distansmötestjänst ska bli så bra som möjligt erbjuder Inera presumtiva anbudsgivare möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till upphandlingsunderlaget.

2015-06-10 | Ineras program i Almedalen 2015

Tisdag 30 juni arrangerar Inera åtta spännande seminarier i Payex-huset på Mellangatan 18. Programmet pågår 8.30-17.30. Vi serverar kaffe, te, juice och tilltugg hela dagen. Välkommen!

2015-06-08 | Datum klara för höstens utbildningar i Pascal

Om du arbetar, utbildar eller ger IT support i Pascal ordinationsverktyg kan du delta i Ineras utbildningar.

2015-06-05 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

Nästa version av Nationell patientöversikt, som kommer i höst, kommer från början stödja möjligheten för vårdgivare att publicera vaccinationsinformation.

2015-06-05 | Fortsatt juridisk process kring ombudsfunktion

Ombudsfunktionen i tjänsten Journalen ska nu prövas av Kammarrätten. I väntan på att lagstiftningen förtydligas, alternativt att en dom i högsta instans vunnit laga kraft, kommer ombudsfunktionen att hållas öppen för samtliga användare av Journalen.

2015-06-04 | Ny release av lokala Säkerhetstjänster 2.9

En ny release av lokala Säkerhetstjänster finns nu tillgänglig för nedladdning.

2015-06-03 | Vad har hänt? Varför? Hur förebygger vi? Tack vare Nitha får vi svaren

Nithas standardiserade och kvalitetssäkrade arbetsmetod för händelseanalys, ökar möjligheterna att fånga upp och dra slutsatser av skador inom vården.

2015-05-29 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

Varje vecka skickar Nationell patientöversikt, NPÖ ut ett nyhetsbrev med den senaste informationen kring arbetet med en ny version, som ska vara på plats i höst.

2015-05-29 | Ny plattform för stöd och behandling via internet

Efter pilotförsök i Jönköping och Stockholm börjar nu breddinförandet av den nationella plattformen som kan användas inom många olika områden.

2015-05-29 | Den nationella flerpartstjänsten byter miljö i början av juni

De viktigaste förändringar är att det blir nya nummer för inkommande samtal över Internet, samt att det nu fungerar att ringa upp flerpartstjänsten via Skype och Lync...

2015-05-18 | Säkrare vård med Vårdhandboken

Den bidrar till att patientsäkra arbetssätten eftersom alla i vårdkedjan kan använda den kvalitetssäkrade tjänsten. Det säger Karin Raninen Jansson, verksamhetssamordnare på Kompetenscentrum i Landstinget Dalarna.

2015-05-05 | Nu har vi lanserat SITHS nya verktyg för massutbyte av HCC

Nu har vi lanserat det nya verktyget som gör det möjligt att utfärda certifikat/HCC till befintliga kort till många personer samtidigt, så kallat massutbyte...

2015-04-29 | Små barns utsatthet på internet

Rikshandboken i barnhälsovård tar upp frågan om sociala medier som Facebook och hur föräldrabloggar översvämmas av berättelser om vad barnen har gjort eller sagt där hemma, oftast i positiva ordalag. Men ibland blir barnen utsatta för kränkande behandling

2015-04-28 | Ladda ner presentationerna från vår monterscen på Vitalis

Välkommen att ladda ner presentationerna från de välbesökta miniseminarierna i vår monter som vi delade med SKL, Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten på årets Vitaliskonferens.

2015-04-16 | Nu är vårt monterprogram för Vitalis klart

Du som ska besöka Vitalis är välkommen till Ineras fina monter, som vi delar med eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SKL. Under tre dagar bjuder vi på spännande inspirationsföreläsningar. Här hittar du hela monterprogrammet.

2015-04-15 | Information från Ineras årstämma och styrelsemöte

Ineras årsstämma beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen och att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. Vid årsstämman utsågs också en ny styrelse.

2015-04-15 | Rikshandboken för jämlik och rättvis barnhälsovård

En viktig förutsättning för en jämlik och rättvis barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och att Rikshandboken används. Det visar en studie som Johanna Tell, distriktssköterska och doktorand, har genomfört.

2015-04-13 | Ny viktig rapport för Video- och distansmöte

Rapporten beskriver vilka förutsättningar som finns för att upprätta god kommunikation mellan olika tekniska videolösningar.

2015-04-10 | Ändra receptregisterlagen nu – för patientsäkerhetens skull

Inera och Sveriges Kommuner och Landsting lämnar i dag in en skrivelse med önskemål om förändringar i lagen om receptregister till Socialdepartementet.

2015-03-27 | Utbildningar i Pascal ordinationsverktyg

Om du arbetar, utbildar eller ger IT support i Pascal ordinationsverktyg kan du delta i Ineras utbildningar.

2015-03-27 | Nytt från Rikshandboken i barnhälsovård

Teamarbete på barnhälsovårdscentralen är en grundläggande förutsättning för att nå helhetssyn på barnets hälsa.

2015-03-27 | Nytt från Nationell patientöversikt, NPÖ

I september 2015 kommer nuvarande Nationell patientöversikt (NPÖ) att ersättas av en ny version. Nu finns samordnad information inför ny anslutning, för er som behöver.

2015-03-23 | Uppsala och Skåne var först att erbjuda e-tjänsten Journalen

Uppsala och Skåne var först med att erbjuda sina invånare e-tjänsten Journalen. De har flera råd till andra som är på gång; lyssna på patienterna och se till att det finns ett politiskt beslut i bakgrunden.

2015-03-10 | Ändrad inriktning i projektet Samlad läkemedelslista

Det tekniska utvecklingsarbetet i projektet Samlad läkemedelslista/NOD tar en tillfällig paus för att invänta övrig utveckling. Projektet ska nu fokusera på att utvärdera och konsolidera de delar som krävs.

2015-03-07 | Stockholms läns landsting drabbat av datorvirus – status

Medarbetarna på Invånartjänster har återigen möjlighet att arbeta med sina datorer. Det råder dock fortsatt höjd beredskap på Hälso- och sjukvårds-förvaltningen inom Stockholms läns landsting.

2015-02-25 | Användarna ger 1177 Vårdguiden toppbetyg

I den senaste mätningen av nöjd-kund-index får 1177 Vårdguidens tjänster toppbetyg.

2015-02-25 | Lördag 28/2 slutlig driftflytt av Säkerhetstjänster

Lördagen den 28 februari, med start klockan 16.00, sker de slutgiltiga aktiviteterna kring driftflytten av Säkerhetstjänster...

2015-02-24 | E-hälsoarbetet högt prioriterat hos landsting och regioner

Patienterna hamnar i kläm när information inte nås emellan vårdgivare visar inslag på Sveriges television. Johan Assarsson, vd, Inera håller med och säger, en lösning som vi arbetar med är att nå nationell patientöversikt i det egna journalsystemet.

2015-02-20 | Verktyget för SITHS massutbyte kräver viktiga förberedelser

I maj lanserar vi ett verktyg i SITHS Admin som gör det möjligt att utfärda certifikat till befintliga kort till många personer samtidigt (så kallat massutbyte). Detta verktyg kräver viktiga förberedelser…

2015-02-12 | Medicinska bibliotekskonferensen 2015–två konferenser blir en

Eiradagarna slås från och med 2015 samman med de medicinska universitetsbibliotekens konferens.

2015-02-03 | Allt fler använder Eira

Under 2014 laddades 12 procent fler tidskriftsartiklar ned via Eira, jämfört med året innan.

2015-02-02 | HSA-schema 4.4 och HSA Admin 4.9 produktionssätts 9/2

Anslutna organisationer måste direkt efter servicefönstret den 9 februari verifiera att HSA fungerar som tjänsten ska...

2015-01-30 | Videomöten ökar förutsättningarna att kunna ge lika vård till alla

Samtidigt som efterfrågan på professionell vård ökar, blir den ekonomiska situationen allt mer ansträngd. Video- och distansmöten spelar en viktig roll för att göra vården tillgängligare för alla.

2015-01-29 | Så kan du som RA planera SITHS kort- och certifikatsbytet

Den 28 november upphör certifikat utfärdade av SITHS CA v3 att gälla. För att underlätta planeringen av kort- och certifikatsbyten har vi gjort en planeringsmatris...

2015-01-20 | Driften av Säkerhetstjänster flyttas

Mellan den 30 januari och 28 februari kommer vi att flytta driften av Säkerhetstjänster till ny leverantör.

2015-01-16 | Bank-id krävs för att använda Journalen

Den som vill använda e-tjänsten Journalen måste i fortsättningen logga in via bank-id (kort eller fil) eller via mobilt bank-id. Idag kan man även logga in med lösenord och engångskod via sms, men den möjligheten försvinner inom några veckor.

2015-01-16 | Klartecken för HälsaFörMig efter dom i Förvaltningsrätten

Det blir ingen överprövning av det personliga hälsokontot. Förvaltningsrätten säger i sin dom att eHälsomyndighetens upphandling uppfyller kraven i LOU.

2015-01-13 | Den 19 januari släpper vi lokala Säkerhetstjänster 2.7

Den nya versionen innehåller några smärre förbättringar, och finns från detta datum tillgänglig för nedladdning...

2014-12-19 | Barns rättigheter en röd tråd genom texterna

I år fyller Barnkonventionen 25 år. Margaretha Magnusson, ordförande i Rikshandboken i barnhälsovård skriver, vi har haft som ambition att FN:s konvention om barns rättigheter ska följa som en röd tråd genom alla texter.

2014-12-11 | Dags boka utbildning i Pascal ordinationsverktyg

Om du arbetar, utbildar eller ger IT support i Pascal ordinationsverktyg kan du delta i Ineras utbildningar. Nu finns datum för våren.

2014-12-09 | Nationell ordinationsdatabas, NOD, i produktion

Ett viktigt steg för ökad patientsäkerhet i läkemedelsanvändningen i Sverige har tagits.

2014-11-21 | Driftflytten för HSA genomfördes igår den 20/11

Vad vi kunnat se hittills har flytten i stort sett gått bra, men det finns alltid risk för enskilda driftstörningar eller problem i efterhand. Vi vill därför uppmana...

2014-11-18 | Ny release av nationella och lokala Säkerhetstjänster

Den 29:e november släpper vi en ny release av nationella Säkerhetstjänster, och den 30:e januari tillgängliggör vi den lokala paketeringen av motsvarade release...

2014-11-14 | Ineras styrelse har fastställt ramverket

Ramverket för landsting och regioner i samverkan för e-hälsa har godkänts av styrelsen.

2014-11-10 | Appen Fimpaaa! ska hjälpa unga att sluta röka

Mer än hälften av alla unga som röker vill egentligen sluta. Nu lanserar är UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet, en app som hjälper dem med det.

2014-11-04 | Ingen stängning av SSL v3 mot HSA den 4 november

Den planerade stängningen av SSL v3 mot HSA-katalogen (produktionsmiljön), som vi tidigare planerat till den 4 november, kommer att skjutas upp...

2014-11-04 | Över 250 000 SITHS-kort ska bytas ut

Den 28 november 2015 upphör certifikat utfärdade av SITHS CA v3 att gälla och är inte längre giltiga att använda för elektronisk identifiering.

2014-10-30 | Rapport från intygskonferensen ”Framtidens läkarintyg”

Fredag 17 oktober hölls en intygskonferens på Saturnus konferens i Stockholm, med deltagare från landsting, regioner och många andra aktörer – Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Transportstyrelsen, AFA Försäkringar, Karolinska Institutet och självfallet

2014-10-30 | HSA byter driftleverantör den 20 november

Nu är det klart för flytt av HSA från nuvarande driftställe hos Cybercom, till Ineras gemensamma driftleverantör Basefarm...

2014-10-30 | HSA nu tillgängligt över Tjänsteplattformen

Den 14 oktober etablerades tre nya tjänstedomäner med tio tjänstekontrakt som möjliggör hämtning av HSA-information via kontrakten över Tjänsteplattformen...

2014-10-28 | Nationella hjälplinjen medverkade i Fråga doktorn 27 oktober

Petter Björklund, som är psykolog och samordnare för Hjälplinjen, intervjuades i programmet, som även finns på SVT Play. Nästa vecka ägnar Fråga doktorn hela programmet åt psykisk ohälsa och självmord och även då kommer Hjälplinjen att uppmärksammas.

2014-10-27 | Säkerhetstjänster förbereder flytt av drift

Någon gång under slutet av januari/mitten på februari 2015 kommer Säkerhetstjänster att byta driftleverantör...

2014-10-24 | Teckna abonnemang på Socialtjänstbiblioteket inför 2015

Nu finns möjlighet att teckna nytt eller förnya sitt befintliga abonnemang på Socialtjänstbiblioteket inför 2015.

2014-10-17 | ICC ger råd och stöd om integrationslösningar

ICC, Integration Competence Center, har i uppdrag att ta ett helhetsansvar över Ineras alla integrationslösningar och erbjuda stöd vid integrationsarbete inom vård och omsorg.

2014-10-15 | Ineras agerande angående sårbarhet i SSL v3

Den 14 oktober upptäcktes en sårbarhet i den globalt använda säkerhetsfunktionen SSL version 3. Inera har vidtagit åtgärder för att inte denna sårbarhet ska hota patienters integritet och säkerhet.

2014-10-07 | Nu skärper vi åtgärderna för att få in uppdaterade RAPS:ar

Trots upprepade påminnelser är det flera SITHS-anslutna organisationer som ännu inte skickat in uppdaterade uppgifter. Därför skärper vi åtgärderna...

2014-10-07 | SLIT-gruppens rapport för 2014

2014 års rapport, framtagen av SLIT, Landstingens IT-strateger/IT-chefer, följer samma uppställning som tidigare år, vilket gör det möjligt att följa förändringar.

2014-09-30 | Allvarlig sårbarhet i Unix-skalet bash ”ShellShock”

Den 24 september upptäcktes en mycket allvarlig sårbarhet i det globalt använda Unix/Linux-systemet bash. Detta informerades ut över hela världen i olika kanaler. Inera startade omgående arbetet med att åtgärda sårbarheten och detta arbete är nu slutfört.

2014-09-26 | Klartecken för projekt Journal- och läkemedelstjänster.

Ineras styrelse har gett vd i uppdrag att fortsätta driva projektet i enlighet med projektplanen under 2014 och att återkomma med en detaljerad plan och finansieringsmodell för 2015.

2014-09-26 | Styrelsebeslut om verksamhetsplan 2015

Ineras styrelse har fastställt den ekonomiska ramen för verksamhetsplan 2015 till 400 miljoner kronor.

2014-09-12 | Pascal handbok

Nyheter som införs i Pascal ordinationsverktyg den 28 september presenteras i kapitel 19 i Pascal handbok.

2014-09-10 | Driftmigreringen för HSA framflyttad

Orsaken är att tester inte kunnat genomföras i sådan omfattning att vi kan känna oss säkra på att driften kommer att vara stabil...

2014-09-05 | Utbildning för användare i Pascal ordinationsverktyg

Utbildningarna vänder sig till läkare, sjuksköterskor med förskrivningsrätt, apotekare inom vården samt till personer hos lokal IT-support för Pascal.

2014-08-18 | Flytt av SITHS spärrinformation innebär ny IP-adress på Sjunet

Måndagen den 22 september kommer SITHS CRL att migrera till den nya driftplattformen på BaseFarm. Det innebär att SITHS CRL- och AIA-server kommer att få en ny IP-adress på Sjunet...

2014-07-03 | Nationella eHälsodagen 2014

Nu kan du anmäla dig till årets nationella eHälsodag.

2014-06-27 | Inera i Almedalen

Från Inera deltar flera personer och debatterar vård och hälsa i Sverige vid olika seminarier under Almedalsveckan.

2014-06-27 | Rikshandboken i barnhälsovård

Ett unikt samarbete inleddes mellan Socialstyrelsen och företrädare för barnhälsovården utifrån en programförklaring.

2014-06-25 | Sammanhållen vaccinationsinformation

Svevac är en nationell e-tjänst som underlättar för läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer och är det första system som ansluts så att sammanhållen journalföring för vaccinationer successivt kan införas i Sverige.