Till navigering

Konferenser och mässor

Varje år deltar Inera aktivt på externa mässor och konferenser samt anordnar ett flertal i egen regi.