Till navigering

Statistikrapport e-hälsotjänster

Alla som har behov av statistik om e-hälsotjänsterna kan här ta ut statistikrapporter om användande och anslutning till de nationella
e-hälsotjänsterna.

Rapporten innehåller statistik om användande av e-hälsotjänsterna, både nationellt och per landsting och region. Rapporten visar också anslutningstakten till de tjänster där anslutning pågår.

Statistiken ger en bild av hur långt vi har kommit mot målen för e-hälsa i Handlingsplan 2013-2018.

Statistikrapport för 2017

Såhär hämtar du en statistikrapport för 2015 och 2016

På rapportsidan kan du välja en rapport för ett landsting eller region eller för samtliga landsting och regioner. Du kan dels ta ut rapporter för 2015 och dels för 2016.

Om du vill ha en rapport för ett landsting eller region:

  • Välj ” Välj landsting/region” i listan
  • Klicka på ”Skapa rapport för viss region”

Om du vill ha en rapport för samtliga landsting klickar du på ”Skapa rapport för riket”.

Tänk på detta när du läser rapporten

Senast den 10:e varje månad finns statistik för föregående månad rapporterad.

Det är bara statistik från landsting och regioner som visas i rapporten. Kommuner och privata vårdgivare ingår inte i statistiken.

Antalet vårdenheter som visas är de som landstinget som vårdgivare har registrerat
i HSA-katalogen.

I rapporterna ingår följande vårdgivare för Stockholms läns landsting:

  • Stockholms läns sjukvårdsområde
  • S:t Eriks Ögonsjukhus AB
  • TioHundra AB
  • Danderyds Sjukhus AB
  • Södersjukhuset AB
  • Södertälje Sjukhus AB
  • Karolinska Universitetssjukhuset