Till navigering

Servicefönster

Ett servicefönster är ett planerat tidsintervall för service av IT-system, som kan påverka slutanvändarna av systemet negativt.

I servicefönster kan systemet stängas ner av systemleverantören och som yttersta konsekvens innebära totalt driftstopp för slutanvändarna.

Här visar vi servicefönster med ändringar som har nationell påverkan. Information om servicefönster på lokal nivå får du under Driftstatus under den tid servicefönstret är öppet.

Anmäl och ändra eller ställ in servicefönster

Servicefönster och ändring av servicefönster anmäler du med hjälp av följande formulär:

Viktigt att tänka på

Anmälan ska göras senast 10 dagar innan planerat servicefönster/avbrott.

Anmälan ska alltid vara godkänd av tjänsteansvarig.

Anmälan inom kortare tid än 10 dagar får bara göras i nödfall, eftersom detta kan innebära problem för påverkande tjänster.

Anmälan ska alltid göras om servicefönstret blir ändrat eller inställt.

Information om servicefönster

Strax efter att anmälan kommit in till Nationell kundservice publiceras informationen på Ineras webbplats. Meddelanden skickas även ut via e-post sju dagar innan servicefönstert äger rum.

Vill du få information om servicefönster skickad till dig anmäler du dig som prenumerant i formuläret nedan.