Till navigering

Programkontoret

Programkontorets uppdrag är att samordna och följa upp landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoportfölj.

Programkontoret arbetar enligt en fastställd beställningsprocess:

Programkontorets beredningsprocessBeställningsprocessen är den process som Inera har för att välja ut och prioritera ny funktionalitet och nya initiativ. Input är förslag och idéer och output är en lista med beslutade och prioriterade funktioner och tjänster som ska ingå i den gemensamma e-hälsoportföljen.

Programkontoret bereder underlag och idéer kring nya utvecklingsinsatser, söker synergier och återanvändningsbarhet, identifierar beroenden och påverkan på infrastrukturen. Till sitt förfogande har programkontoret en beredningsgrupp, som består av strategisk och arkitekturell kompetens. Förankring med landsting och regioner sker genom Ineras Programråd.

Programkontoret utgör sekretariat till beredningsgruppen och Ineras programråd och styrelse. Programkontoret har också en samordnande roll för förvaltningsgrupper och projektstyrgrupper.