Till navigering

Planeringskalender för Katalogtjänst HSA

Här kan du se planerade förändringar och aktiviteter för HSA som innebär någon form av åtgärd för anslutna organisationer.

Planeringskalendern visar planerade händelser 13 månader framåt. Kalendern kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Läs mer om Katalogtjänst HSA här

HSA Schema-release 4.8

(Ärendenummer: 68417)

Planerad starttid och sluttid

Start: 7 mars 2017, klockan 17.00
Slut:  7 mars 2017, klockan 20.30

Åtgärd som ansluten organisation behöver göra

Verifiera att tjänsten fungerar. 

Roller som berörs

Detta berör främst HSA-ansvarig och tekniskt ansvarig för HSA i respektive organisation samt tjänsteansvariga i anslutna tjänster.