Till navigering

Planeringskalender för Identifieringstjänst SITHS

Här kan du se planerade förändringar och aktiviteter för SITHS som innebär någon form av åtgärd för anslutna organisationer.

Planeringskalendern visar planerade händelser 13 månader framåt. Kalendern kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Läs mer om Identifieringstjänst SITHS

Förändra hur organization, locality och country hämtas i HCC Funktion + tillägg av O.I.D

(Ärendenummer: 87833)

I 2015 och 2016 års revisioner av SITHS har vi fått anmärkningar på att vi inte har korrekt innehåll i SITHS HCC Funktion.

Denna utveckling syftar till att åtgärda detta problem och består av två delar:

  • Ändring av hur SITHS hämtar information för land, locality och organisation
  • Tillägg av O.I.D som indikerar att Organisationsvalidering tillämpats

Start-och sluttid

Start: Mars 2017
Slut: Mars 2017

Åtgärd som ansluten organisation behöver göra

Anslutna organisationer ska beställa nya certifikat för produktionsmiljöerna i god tid innan befintliga certifikats giltighetstid går ut. Detta för att kunna byta tillbaka till tidigare installerade certifikat om problem skulle uppstå.

De som har möjlighet kan förbereda sig genom att inventera vilka system som använder HCC Funktion, samt att kontrollera vilket beroenden dessa har till certifikatets subjekt. Förbered för att korrigera mottaglighet för andra organisationsnamn, tillägg av locality och frånvaro av domainComponent.

Roller som berörs

  • Systemförvaltare
  • Systemtekniker
  • RA-organisation