Till navigering

Planeringskalender för 1177 Vårdguiden på telefon

Här kan du se planerade förändringar och aktiviteter för 1177 Vårdguiden på telefon som innebär någon form av åtgärd för anslutna organisationer.

Planeringskalendern visar planerade händelser 13 månader framåt. Kalendern kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Läs mer om 1177 Vårdguiden på telefon

Klientinstallation Release R i utbildningsmiljö

Installationsperiod för Rådgivningsstödets klient i utbildning.

(Ärendenummer: 74979)

Planerad starttid och sluttid

Start: Den 8 februari 2017
Slut:  Den 15 mars 2017

Åtgärd som ansluten organisation behöver göra

Genomför enkelt test av levererad klient i utbildning tidigt, samordna installation med utbildare.

 


Klientinstallation Release R i produktionsmiljö

Installationsperiod för Rådgivningsstödets klient i produktion.

(Ärendenummer: 74980)

Planerad starttid och sluttid

Start: Den 23 februari 2017
Slut:  Den 16 mars 2017

Åtgärd som ansluten organisation behöver göra

Installera Rådgivningsstödets klient i produktion.