Till navigering

Planeringskalender Webcert

Här kan du se planerade förändringar och aktiviteter för Webcert, som innebär någon form av åtgärd för anslutna organisationer.Planeringskalendern visar planerade händelser 13 månader framåt. Kalendern kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Webcert är en av Ineras Intygstjänster, som du kan läsa mer om här.


Uppgradering av Intygstjänsten och Webcert

(Ärendenummer: 77857)
Uppgraderingen innehåller mindre förbättringar och felrättningar.

Åtgärd ansluten organisation behöver göra

För organisationer som är anslutna till intygstjänsten innebär uppgraderingen stopp i trafiken under servicefönstret, efter dess kommer tjänsten fungera i normal omfattning. Omsändningsrutiner hos anslutna organisationer gör att ingen manuell åtgärd behöver vidtas. För organisationer som använder Webcert kommer tjänsten att vara otillgänglig under servicefönstret. Inte heller här behövs någon manuell åtgärd hos ansluten organisation efter avslutat arbete.

Start- och sluttid

2016-05-31 kl 19.00-21.30

Mer information

Kontakta Nationell kundservice om du har ytterligare frågor.