Till navigering

Planeringskalender Läkarintyg

Här kan du se planerade förändringar och aktiviteter för  Läkarintyg, som innebär någon form av åtgärd för anslutna organisationer.

Planeringskalendern visar planerade händelser 13 månader framåt. Kalendern kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Läs mer om Läkarintyg här.

Inera avser att uppdatera systemen för Webcert, Intygstjänsten, Mina intyg och Statistiktjänsten under andra och fjärde kvartalen 2016. Detaljplanering av dessa releaser sker under januari 2016.

Handlingsplaner inlämnade till Försäkringskassan för Situationsanpassade intyg, HOSP och FMB

(Ärendenummer: 51922)

Åtgärd ansluten organisation behöver göra

Ta fram handlingsplaner för hur specifikationerna ska hanteras. Direktiv på hur dessa handlingsplaner ska se ut och skickas, kommer att framgå av direktiv från Försäkringskassan och SKL.

Start- och sluttid

December 2015

Uppgradering av Intygstjänsten och Webcert

(Ärendenummer: 77857)
Uppgraderingen innehåller mindre förbättringar och felrättningar.

Åtgärd ansluten organisation behöver göra

För organisationer som är anslutna till intygstjänsten innebär uppgraderingen stopp i trafiken under servicefönstret, efter dess kommer tjänsten fungera i normal omfattning. Omsändningsrutiner hos anslutna organisationer gör att ingen manuell åtgärd behöver vidtas. För organisationer som använder Webcert kommer tjänsten att vara otillgänglig under servicefönstret. Inte heller här behövs någon manuell åtgärd hos ansluten organisation efter avslutat arbete.


Start- och sluttid

2016-05-31 kl 19.00-21.30

Mer information

Kontakta Nationell kundservice om du har ytterligare frågor.