Till navigering

Planeringskalendern

Förändringar och aktiviteter i de nationella tjänsterna som kräver någon form av åtgärd av anslutna organisationer presenteras här i en övergripande planeringskalender, tillsammans med status för de nationella tjänstekontrakten.

Planeringskalendern visar planerade händelser 13 månader framåt. Den kompletteras och uppdateras varannan fredag. Information om dessa händelser finns även på respektive tjänsters egna sidor.

Även statussidorna för tjänstekontrakten uppdateras regelbundet.

Ansvar i olika roller och funktioner

Planeringskalendern tar upp förändringar och aktiviteter som kan beröra olika funktioner och roller, beroende på hur man valt att arbeta lokalt hos bland annat landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Inera ger oftast enbart övergripande upplysningar kring vem eller vilka som bör hantera respektive förändring eller aktivitet hos berörd organisation. Dessa kan vara: IT-ansvariga, användare i berörd verksamhet, ekonomi, juridik, samarbetspartners, leverantörer med fler.

I vissa fall finns utsedda roller ansvariga nationellt för arbetet. Då talar Inera om det i planeringskalender för respektive tjänst.