Till navigering

Stöd för lokala IT-avdelningar vid felsökning

För att övervaka tillgänglighet och prestanda används webbtjänsten Pingdom.

Statussidan i Pingdom innehåller cirka 30 kontroller, sorterade i bokstavsordning. Kontrollerna testar tillgänglighet och prestanda på olika webbtjänster eller delsystem som används av nationella vårdsystem såsom Pascal ordinationsverktyg.

Tillgänglighetskontrollen utförs en gång per minut, dygnet runt. Om en av tjänsterna slutar fungera påverkas också alla system som använder tjänsten. När detta händer skickas larm via e-post och SMS till ansvariga förvaltare.

Kolumnen längst till vänster visar status på den senaste kontrollen. Den visar antigen en grön uppåtpil eller en röd neråtpil vilka motsvarar att tjänsten är uppe eller nere för tillfället. Kolumnerna till höger sammanfattar tillgänglighet under de senaste sju dagarna, från höger till vänster. Här visas även ett gult utropstecken som betyder nertid under 29 minuter och rött kryss som betyder nertid över 29 minuter under den dagen.

För att se historiken för en hel månad eller se den exakta tidpunkten för driftavbrott klickar man på kontrollnamnet. Med hjälp av knappen History kan man se statistik tre månader bakåt.

Status i Pingdom: