Till navigering

Kommunikationsvägar

Här nedan kan du se hur vi informerar om avbrott och störningar av prioritet 1. Ärenden av prioritet 2-4 kommuniceras endast ut via direktkontakt med den som anmäler ärendet.

Om du vill få information om ärenden av prioritet 1 skickad till dig, måste du prenumerera på denna information. Prenumerera på driftstatus prio 1 här

Så här går det till

Kommunikationsvägar vid ärenden av prio 1

 

 1. Anmälan kommer in
  Anmälan om ett kritiskt ärende (prio 1) kommer in till Nationell kundservice. Hur allvarligt felet betraktas beror hur akut och hur omfattande det är för verksamheten. 
   
 2. Beredskapen och tjänsteleverantörer kontaktas
  Nationell kundservice kontaktar omedelbart Ineras beredskap (som är i tjänst 24-timmar) och leverantören av tjänsten. Tillsammans med beredskapen kommer de överens om vilken information som de ska kommunicera ut.
   

 3. Meddelande skickas ut via Ineras webbplats, via e-post och SMS
  Strax efter att Nationell kundservice haft kontakt med Ineras beredskap och tjänsteleverantörer, publiceras information om avbrottet på Ineras webbplats. Information om detta skickas sedan löpande ut via e-post och SMS till personer som anmält intresse om att få denna information. Prenumerera på denna information här.

 4. Åtgärdat problem meddelas till alla
  Ineras beredskap arbetar så snabbt de kan med att lösa problemet tillsammans med leverantörer och andra berörda. När problemet är löst skickar Nationell kundservice ut ett meddelande om detta till alla berörda. Att ärendet är löst publiceras också på Ineras webbplats och ligger kvar där en kort stund efter att felet åtgärdats.