Till navigering

Driftstatus

Här får du aktuell information om kända avbrott och avvikelser.

 Klicka på respektive tjänst för att få mer information. Status som visas här uppdateras manuellt och bygger på bearbetad och analyserad information. Därför kan det finnas en viss fördröjning i förhållande till verkligt status för tjänsten.

Driftstatus per tjänst

 1177 Vårdguiden på telefon

 1177 Vårdguiden på webben

 Easy

 Elektronisk remiss

 Födelseanmälan

Hitta och jämför vård

 Hjälpmedelstjänsten

 HSA

 Infektionsverktyget

 Journalen

 Kvalitetsindikatorkatalogen

 Läkarintyg

 Marval

 Mina intyg

 1177 Vårdguidens e-tjänster/Mina vårdkontakter 

 Nationell kundservice

 Nationell patientöversikt

 Pascal

 Personuppgiftstjänsten

 Rikshandboken i barnhälsovård

 Rehabstöd

 Rådgivningsstödet webb

 SITHS

 Sjunet

 Statistiktjänsten

 Stöd och behandling

 Svenska biobanksregistret

 Svenska informationstjänster för läkemedel

 Svevac

 Säkerhetstjänster

 Tjänsteplattformen

 UMO

 Video- och distansmöte

 Vården i siffror

 Vårdhandboken

 Webcert

Förklaring av symbolerna

Status grön Ingen inrapporterad störning.

Status gul Driftstörning i delar av system eller hos ansluten vårdgivare.

Status röd Driftstopp samt annan större påverkan av systemet.

Stöd för lokala IT-avdelningar vid felsökning