Till navigering

Avtal

Här finns för läsning de avtal och bilagor som kan krävas vid användande av Ineras tjänster.

Sidorna om avtal är under uppbyggnad och här nedan finns "Allmänna villkor för Ineras tjänster".

Under Avtalsdokument, i menyn till vänster, hittar du avtal och bilagor till avtal för:

  • 1177 Vårdguiden på telefon
  • Eira
  • Hjälpmedelstjänsten
  • Journalen
  • Nationell patientöversikt
  • Pascal
  • Personuppgiftstjänsten
  • Stöd och behandling
  • Svevac
  • Video- och distansmöte

 

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Ineras tjänster gäller mellan Inera och dem som använder och har ingått avtal om att använda våra tjänster. De allmänna villkoren gäller oberoende av vilken tjänst man har skrivit avtal om.

Inera vill göra det möjligt för kunderna att ansluta till Nationella tjänsteplattformen och använda Ineras tjänster även med stöd av externa aktörer, t.ex. systemleverantörer - s.k. Agenter. Därför utökar vi Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor) till att omfatta även reglering av förhållanden mellan Inera och Agenter. I samband med det har vi även förtydligat de allmänna villkorens bestämmelser om indirekt anslutna vårdgivare samt gjort mindre justeringar.

Inera ersätter den tidigare versionen Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor) 2.0 med en ny version Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor) 3.0.

Allmänna villkor (Ineras allmänna villkor) 3. 0