Till navigering

Informationspaket

Äldre versioner av informationspaket för sammanhållen journalföring.

Materialet är anpassat för att ge dig som vårdgivare möjlighet att informera era invånare/patienter och vårdpersonal om vad sammanhållen journalföring är, varför och hur det används och vilken nytta det ger.

Just nu håller vi och reviderar informationen i materialet och därför finns det ingen möjlighet att få tillgång till filer.

Film: Rätt information på rätt ställe i rätt tid, Patrik Sundström jurist

Manual för användande av informationsmaterial

Det material som nu finns tillgängligt kring sammanhållen journalföring är framtaget för att vara flexibelt och ge möjligheter för varje enskild aktör att lägga till egna uppgifter, sin egen logotype och bilder. Materialet är format så att det utgör en helhet.

Manual

Affisch vårdpersonal

Affisch invånare/patient

Fickfolder vårdpersonal

  • Fickfolder A6 - med bilder - revidering pågår
  • Fickfolder A6 - egna bilder - revidering pågår

Broschyr invånare/patient

  • Broschyr A5 - med bilder - revidering pågår
  • Broschyr A5 - egna bilder - revidering pågår

Kallelsetext

En kallelsetext om sammanhållen journalföring färdig att användas vid utskick till invånare/patienter digitalt alternativt via brev.

Texten finns i tre olika versioner, en lång och två korta.

Tre versioner av kallelsetext

Informationspaket för Nationell patientöversikt, NPÖ

  • NPÖ invånare/patient fickfolder A6, alternativ 1 ögon - revidering pågår
  • NPÖ invånare/patient fickfolder A6, alternativ 2 fönster - revidering pågår
  • NPÖ invanare/patient fickfolder A6, egna bilder - revidering pågår
  • NPÖ vårdpersonal fickfolder A6 - revidering pågår

Presentationsunderlag

PowerPoint-presentation av kommunikationsmaterial om Sammanhållen journalföring + Nationell Patientöversikt, NPÖ

Presentation

Språk

Information om Sammanhållen journalföring översatt till olika språk.

Samtliga filer nedan är lågupplösta pdf-filer och revidering av de pågår också. För att få tillgång till högupplösta pdf-filer och InDesign-filer kontakta liselotte.windahl[at]inera.se.

14 vanliga frågor

Här kan du som vårdgivare ta del av material som summerar de 14 vanligaste frågorna som vårdpersonal och invånare/patienter brukar ställa.

Tanken är att materialet ska kunna användas som ett stöd i den vardagliga kontakten med målgrupperna för att på bästa sätt kunna berätta mer om vad sammanhållen journalföring innebär i praktiken.

Exempel Västra Götalandsregionen

Såhär använde Västra Götalandsregionen "Broschyr invånare/patient"