Till navigering

Anslutning och införandestöd

Om din organisation vill använda en nationell tjänst får ni hjälp av oss att komma igång. Vi hjälper er att teckna avtal och ansluta till en tjänst. Vi kan också erbjuda olika former av införandestöd.

Om din organsiation vill ansluta till en enstaka infrastrukturtjänst är det stöd ni behöver inte lika omfattande som till exempel vid ett införande av Nationell patientöversikt, NPÖ.

När din organisation bestämt sig för vilken tjänst ni vill använda, börjar ni med att kontakta Nationell kundservice. Många av de tjänster som förvaltas av oss har ett beroende till varandra. Ni bör därför kontrollera att ni får, eller har, tillgång till alla tjänster ni behöver. Du kan själv kontrollera tjänsters beroenden till varandra, eller be Nationell kundservice om hjälp. Testa beroenden här

Mer information

Mer information om hur det går till att ansluta till en infrastrukturtjänst, eller vilket stöd vi ger vid ett införande, finns beskrivet under fliken Tjänster & projekt och respektive tjänst. Har du frågor kan du kontakta Nationell kundservice.