Arkitektur och regelverk

Arkitektur handlar om struktur och samverkan. En gemensam arkitektur kan förena flera olika aktörer och göra det möjligt för alla att sträva i samma riktning.

Fokus på arbetet är att leverera verksamhetsnytta i form av beslut och strategier inom IT som ger mest nytta för investerade pengar.

IT-arkitekturen är uppdelad i fyra olika områden

Alla delar hänger tätt ihop med varandra. Det finns inga knivskarpa gränser, utan uppdelningen ger mer en fingervisning var fokus på uppgiften ligger.

  • Verksamhetsarkitektur
  • Informationsstruktur
  • Säkerhetsarkitektur
  • Teknisk arkitektur

För att lyckas med arkitekturarbete krävs en tät samverkan mellan samtliga områden, och att arbetet hålls ihop på ett målmedvetet och strukturerat sätt.

Målet med en gemensam IT-arkitektur

Med en gemensam arkitektur underlättas integrationen med andra system och tjänster, och gör det enklare att utbyta information mellan olika aktörer. I slutändan är målet att invånaren ska få en bättre och mer sammanhållen vård och omsorg, samt bli mer aktiv och delaktig i sin egen vårdprocess.