Till navigering

ARKITEKTUR & INFRASTRUKTUR

Arkitektur handlar om struktur och samverkan. Infrastrukturtjänsterna följer arkitekturens regelverk och bidrar till en säker, tillgänglig och kostnadseffektiv informationsöverföring mellan tjänster och system.

Med en gemensam IT-arkitektur underlättas integrationen mellan system och tjänster, och gör det enklare att utbyta information mellan olika aktörer. Målet är att invånaren i slutändan ska få en bättre och mer sammanhållen vård och omsorg, samt bli mer aktiv och delaktig i sin egen vårdprocess.

De gemensamma infrastrukturtjänsterna står för den stabila grund som behövs för att informationen ska kunna spridas på ett lättillgängligt och säkert sätt. Tjänsterna är också nödvändiga för att tillgodose lagliga krav på informationsöverföring inom vård och omsorg.